Onverwachts is op 7 dec. jl. stil van ons heengegaan mevr. Pietertje Mourik- van Dieren. Zij was 92 jaar. Wij condoleren de echtgenoot en de kinderen daar heel hartelijk mee. U verliest een lieve en zorgzame vrouw en moeder aan haar. Meneer Mourik, u was vergroeid met elkaar. Daarom weegt dit, al was ze oud, u heel zwaar. Drie weken voor haar begrafenis vierde u in Ottoland het 65-jarig huwelijk nog. Ze vond het prachtig. Uw vrouw was niet iemand van veel grote “verhalen”. Maar wij konden wel het Woord aan haar kwijt. Wij vertrouwen dat God dit kwetsbare, maar ook ergens weer sterke kind van Hem thuis heeft gehaald. “Genade is geen erfgoed”, wordt er wel eens gezegd. Je kunt het niet claimen. Ook niet als je ouders of grootouders kerkelijke mensen waren. Als wij ons eigen hart een klein beetje kennen, weten wij dat er ook wat ons betreft niets vanzelf spreekt. Te geloven is wat je krijgt. Het is een wonder. Maar God wil wel terdege dat de genade tot ons komt als een erfgoed. Dezelfde die Hij voor het voorgeslacht was, wil hij ook voor het nageslacht zijn. Het moge u ook als kinderen en kleinkinderen gegeven zijn om God te dienen en te vrezen. Omdat Christus daar Zijn leven voor heeft overgehad! Op 12 dec. jl. vond alhier de begrafenis plaats.