Op 23 jan. is in het ziekenhuis in Gorinchem na een korte periode van afnemende krachten mevr. Pietertje de Leeuw- van Beest, die de laatste ruim 30 jaar in Meerkerk woonde, overleden. Zij werd 90 jaar. In de jaren 1979 tot 1982 was zij hier in de pastorie mijn gewaardeerde hulp en huisgenote. Dankbaar zullen we ons haar blijven herinneren. Zij heeft veel voor mij en later voor ons betekend. M.n. in tijden van zorg en ziekte gaf zij blijk van een eenvoudig, maar dapper geloof. Op de kaart staat Ps.31:16: “Mijn tijden zijn in Uw hand”. De afgelopen dinsdag is mevr. De Leeuw begraven op de begraafplaats te Hoogblokland.