Wij ontvingen bericht van het overlijden op 10 okt. jl. van mevr. Marrigje Kazen-Bons. Zij was 98 jaar. Haar vier dochters, maar ook degenen die als vrienden een goede omgang met haar hadden, condoleren wij hier heel hartelijk mee. Op 16 okt. werd zij begraven op het kerkhof van Molenaarsgraaf.