Wij ontvingen bericht van het toch nog onverwachtse sterven, op 12 oktober j.l., van mevr. Jeanne Beusekom-Labrijn. Zij werd 74 jaar. Wij condoleren m.n. haar zoon Martin, haar schoondochter en haar kleinkinderen van harte met dit verlies. Voor zover ik het heb waar kunnen nemen, heeft mevr. Beusekom een zwaar leven gehad. De laatste tien maanden waarin zij onafgebroken in het verpleeghuis en in een tweetal ziekenhuizen verbleef, zijn wel heel zwaar geweest. Zij is niet meer thuis gekomen. Wij staren met weemoed haar na. Moge God zich over Martin en de andere nabestaanden ontfermen. De afgelopen dinsdag is het lichaam van mevr. Beusekom achter de kerk van Molenaarsgraaf ter aarde besteld.