Ga naar de inhoud

Overleden: mevr. Geertje Tukker – Borsje

Op woensdag 28 juli is overleden mevr. Geertje Tukker – Borsje. Zij werd 91 jaar. Sinds 23 februari was ze weduwe van Dirk Tukker. We hebben haar leren kennen als een eenvoudige en tevreden vrouw. Haar man was haar steun en toeverlaat. Voor haar kinderen was ze een lieve en zorgzame moeder. De laatste maanden na het overlijden van haar man waren verdrietig en moeilijk. Het gemis was heel groot. Ze kon de draad niet meer oppakken. Ze was dankbaar als je haar opzocht thuis en de laatste weken in Waerthove. Ze waardeerde het als je een gedeelte uit de Bijbel las en voor haar bad. We mochten haar wijzen op de Goede Herder die Zijn leven gaf opdat de mensen die bij Hem schuilen voor altijd gered worden. Hij zorgt voor al zijn schapen. Bij Hem zijn we veilig en geborgen. In leven en sterven. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zij zijn in korte tijd hun beide ouders en opa en oma verloren. We hopen en bidden dat ze troost mogen vinden in de beloften die God ons geeft in Zijn Woord. Afgelopen dinsdag heeft de begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats in Brandwijk.