Op 20 dec. j.l. is uit ons midden weggenomen mevr. Dirkje Pietertje (Dini) Houweling- den Hartog. Zij werd 56 jaar. Op 24 dec. j.l. vond alhier haar begrafenis plaats. Dit slaat voor Gert en de kinderen, die haar zeer toegedaan geweest zijn, een ontzettend diep gat. Jullie hebben een bijzonder lieve vrouw en moeder gehad. Dat jullie dat vonden, las ik zo er aan af. De kinderen m.n. deden meer dan dat je van een kind mag verwachten. Maar ze kijken daar goed op terug. Ze deden het met liefde. Toen Gert en Dini in 1981 trouwden lachte het leven hen toe. Maar in 1986 is de tweede die ze gekregen hadden gestorven. Jullie “schaduwkind” zouden we de kleine Marleen kunnen noemen. Want ze was wel gestorven, maar ze was er altijd. Jullie andere kinderen konden veel vergoeden, maar dat verlies niet. Elk kind staat op zichzelf. Geen kind kan er ooit vervangen worden. Maar de overgebleven kinderen trokken met jullie op op een hele mooie manier. Het was voor Dini in “Waerthove” niet slecht; maar ze was er niet thuis. Jullie hebben alles gedaan om Dini haar echte thuis weer te gunnen. Met behulp van jullie lieve familieleden is dat jullie gelukt. Meestal gingen mijn gesprekken met Dini over maar kleine dingen. Klein is uiteindelijk zo`n verpleeghuiswereld. Maar we probeerden in die kleine wereld iets te laten oplichten van de wereld van God. God geve jullie in jullie verdriet Zijn vrede en nabijheid te ondervinden. Lof zij Christus wiens geboorte in de stal van de herders wij deze dagen hebben mogen gedenken. In het licht dat Zijn geboorte in de wereld heeft doen opgaan, bid ik dat ook jullie leven mogen. “Herder van Israël, kom ons verlossen!” (Ps.80:2 en 3).