Op 18 okt. is in Leerdam, in het hospice van “Lingesteijn”, overleden ons gemeentelid mevr. Cornelia Johanna van den Berg-Boon. Zij was 92 jaar. Zij was altijd vastberaden en sterk. De laatste maanden zijn moeilijke maanden geweest. Voor het sterven was zij niet bang, maar wel voor de aan het sterven voorafgaande weg en voor dat het misschien te erg worden zou en niet meer menswaardig. Ze verlangde thuis te worden gehaald. Ze vertelde mij over u als kinderen. U was haar allemaal even lief. Ze had een ruim hart. Het meest bijzondere van haar leven was misschien wel, dat ze op al wat rijpere leeftijd belijdenis deed. Daar maakte ze geen groot verhaal van, maar ze zei eenvoudigweg: “Ik werd er toe gedrongen”. We bedachten samen met ontroering, dat haar man voor wat betreft het geloof min of meer met haar “meegelift” was. Sinds aug. jl. kon ze niet meer lopen. Wij zijn getroost omdat de engelen haar nu hebben gedragen in Abrahams schoot. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de vrede van God die alle verstand te boven gaat toe. Wij zien ook als gemeente er weer een van het oude geslacht ons voorgaan. Laten wij schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste, die ontredderde en schuldige mensen begenadigt. De afgelopen dinsdag hebben wij van uit de “Wegwijzer” het lichaam van mevr. Van den Berg alhier ter aarde besteld.