Ga naar de inhoud

Overleden: mevr. Cornelia Elizabeth van Hoven-Nieuwenhuizen

Op de vroege ochtend van Pasen is na een ziekbed van ongeveer vijf maanden mevr. Cornelia Elizabeth van Hoven-Nieuwenhuizen, op 87-jarige leeftijd overleden. Toen zij begin november hoorde, dat er geen genezen meer aan was, was het het woord van Christus uit Johannes 14:2 dat van stonde aan een bijzondere indruk maakte op mevr. Van Hoven: “In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. Maar de weg was wel lang. Ergens halverwege vroeg ik: “Vindt u het niet moeilijk, zo lang ziek zijn?” Haar welovertuigde antwoord was: “Nee, want de Heere is zo goed voor me geweest”. Dankbaar mochten wij het noteren als een mooi en stil wonder van God. Mevr. Van Hoven heeft een uiteindelijk mooi, maar niet eenvoudig leven gehad. Haar eerste moeder was ze kwijt toen ze nog maar een paar jaar oud was. Al vergat ze nooit te zeggen, dat haar tweede moeder echt een moeder voor haar was geworden. In 1997 stierf op jonge leeftijd haar zoon ds. Jan van Hoven, die toen in Oldemarkt stond. Daar vlakbij in Paasloo ligt hij begraven. En de laatste jaren van haar ijverige, goedaardige man zijn moeilijke jaren geweest. Maar ze heeft de kracht gekregen ook in die periode samen met hem op te trekken. We kenden mevr. Van Hoven als iemand die heel direct en eerlijk de dingen kon zeggen. Ze was hartelijk en nauwgezet en het is haar gegeven om vooral in moeilijke tijden groot te spreken van haar Heere. God zegene haar dochter en schoonzoon en schoondochter en de kleinkinderen. Laten wij Hem vroeg en ijverig zoeken. Want dat is genade, als wij Christus als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, kennen mogen. De overledene zei: “Daar moeten we het van hebben!” Vandaag vond alhier, na een rouwdienst in de kerk, de begrafenis plaats.