Op 28 dec. is er een einde gekomen aan het aardse leven van mevr. Adriana Boele- van der Spoel. Zij werd 88 jaar oud. Zij was een trouwe, haar kinderen zeer toegewijde moeder. Zij had alles voor Kees, met wie zij de laatste jaren samen was, en voor de andere kinderen over. Toen ik aan u als kinderen vroeg hoe u uw moeder zou willen karakteriseren, varieerde dat van “Ze was alles voor me” tot “Ze was een sterke vrouw” tot “Ze was een goed mens”. De dingen werden moeilijker, zodat ze het laatste halfjaar niet meer thuis kon wonen. U mag erop terugzien, dat u veel hebt betekend voor uw moeder en haar ook in Hardinxveld niet aan haar lot hebt overgelaten. Een kleine 40 jaar is mevr. Boele weduwe geweest nadat haar man op 19 aug. 1979 op de weg naar Sliedrecht verongelukt is. Ze heeft het dapper gedragen. Een al ouder verdriet was het heengaan van het kleine meisje dat, 18 dagen jong, al spoedig is gestorven. Wij herinneren ons mevr. Boele als iemand die het er moeilijk mee had als de mensen hard en koud voor elkaar waren. Zelf was ze iemand die graag wat warmte verspreidde onder haar medemensen en bij wie je altijd hartelijk welkom werd geheten. Ze kwam uit een kerkelijk gezin in Ridderkerk. Veel van wat ze vroeger geleerd had van het Woord van God was er nog in haar. Wij waardeerden het dat ze tot de trouwe bezoekers van onze kerstmiddagen behoorde. Wij wensen het u als kinderen toe, dat ook u iets ontdekt van wat Gods liefde is voor ons, kwetsbare mensen, die met hun lege handen tasten naar de hand van hun hemelse Vader. Hij zegene ook de kleinkinderen die nog zo`n lange reis hebben te maken in een vaak grimmige wereld. In Christus, het Kind van de kribbe en de Man van het kruis, is God ons nabij. Dat is onze sterkte en enige troost. Op 4 jan. hebben wij het lichaam van mevr. Boele alhier ter aarde besteld.