Op 26 jan. j.l. is in “Graafzicht” in Bleskensgraaf overleden mevr. A.W. Korevaar-Stuij, die hier samen met haar man een hele tijd heeft gewoond. Zij werd 89 jaar oud. Wij condoleren de kinderen heel hartelijk met dit verlies. Wij herinneren ons mevr. Korevaar als een meelevend en hartelijk iemand met wie wij altijd een plezierig contact hebben gehad. Het maakt ons stil, dat zij nu heengegaan is. Het correspondentieadres is A.B. Korevaar, Kweldamweg 2a (1), 2973 LA te Molenaarsgraaf.