Ga naar de inhoud

Overleden: dhr. Van den Berg

Op 7 sept., vorige week dinsdag, is in het ziekenhuis in Gorinchem overleden dhr. Pieter Izaäk van den Berg, onder ons gewoond hebbende aan de Pr. Clausstr. Hij is 85 jaar geworden. Wij condoleren mevr. Van den Berg en de kinderen en kleinkinderen van harte met dit verlies. Dhr. Van den Berg was al een hele tijd ziek. Maar hij kwam tot voor kort met zijn vrouw voor een kleine wandeling toch nog op straat. En nu is het in het laatste vrij snel gegaan. Dit is voor mevr. Van den Berg, na een huwelijk van bijna 57 jaar, een groot iets. U bent dankbaar, dat u uw man tot op het laatst toe heel nabij bent geweest. En dat u de kracht hebt gekregen om ook het laatste van de weg met hem mee op te lopen. En de moeilijke, laatste tijd was toch de slechtste tijd niet. Deze man was een ijverig en in zijn vak kundig iemand. En ook een behulpzaam iemand, als hij wat voor een ander betekenen kon. Hij was enigst kind. Het is ontroerend, dat hij in zijn werk en in de muziek (zijn grote passie) zo sociaal zich heeft ontwikkeld. Hij groette iedereen en hij kwam overal. Maar hij heeft ook wonden en kwetsures opgelopen in het leven. Dat zat heel diep. Daar kon hij haast niet overheen. Een enkele keer hebben we wat dieper met hem over het leven en de pijn van het leven kunnen spreken. En was God heel dichtbij. Wij bidden voor alle nabestaanden om de kracht en de nabijheid van de Goede Herder, Jezus Christus. Wij zeggen het ds. Jacobus Revius (Hij stond in Deventer. Ik kijk daar die mooie kerk aan de IJssel, als ik daar in de buurt ben altijd op aan.) eerbiedig en ontroerd na: “Ik ben een schaapken, dat daar is; Verbijsterd in de wildernis….O Vader, zoek mij wederom; Opdat ik blijv` Uw eigendom!” De afgelopen zaterdag vond alhier de begrafenis plaats.