Op 14 juli is overleden Nijs van Dieren. Hij mocht de hoge leeftijd van 92 jaar bereiken. Nijs van Dieren heeft in zijn leven veel moeite en zorg gekend. Toch kon hij groot over zijn Heiland spreken. De laatste jaren heeft hij gewoond in Graafzicht. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 19 juli op de begraafplaats aan de Kerkweg te Brandwijk. Van harte wensen de naaste familie in het gemis de troostvolle nabijheid en de sterkte van de Heere toe.