Overleden: Op 22 april (het was de Goede Vrijdag) is dhr. Leendert de Haan gestorven. De Haan was op het eind zo ziek, dat hij er feitelijk op wachtte om te mogen heengaan. Nadat zijn hele ernstige ziekte zich vorig jaar in sept. openbaarde, heeft hij heel veel door te maken gehad. Het was ontzaggelijk zwaar. Maar hij klaagde niet. Hij heeft het niemand met wat hij had moeilijk gemaakt. En hij wist, dat hij het moest leren over te geven. Dat is ook gebeurd. Hij is het met zijn moeilijke weg eens geworden. Hij schreef God niets ongerijmds toe. In het halfjaar van zijn ziekte zijn er, tussen het hele zware door, ook nog wel wat lichtere momenten geweest. Ik denk aan de doop van zijn jongste kleinkind die hij in Molenaarsgraaf nog meemaken mocht. En ik denk aan die paar keren dat hij hier toch ook nog in de kerk was. We waren er erg blij mee. Mevr. De Haan, u heeft mij een paar weken terug een klein briefje gegeven met daarop de woorden van Ps.118:5: “Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen, de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet”. Zo heeft u het beleefd. En u dacht ook aan de trouwtekst die ds. W.L. Tukker van Groot-Ammers u bijna 40 jaar geleden in de noodkerk tijdens de restauratie meegaf: “De Heere is mij een Helper en ik zal niet vrezen” (Hebr.13:6). U heeft al heel jong uw man leren kennen. U mist hem heel erg. Moge God u en uw kinderen omringen en Zijn kracht en zegen schenken. Het is Pasen geweest. Het negatieve van de nood en de zonde heeft het niet gewonnen; maar wij hebben een Heere die leeft. En wie Hem vindt, vindt het leven. Wees daar maar gerust op. De afgelopen woensdag hebben wij het lichaam van dhr. Leendert de Haan hier op de begraafplaats ter aarde besteld. Hij werd 63 jaar oud.