Ga naar de inhoud

Overleden: dhr. Jan Bos

Op zondag 29 december 2019 overleed Jan Bos. Hij werd 89 jaar. Vele jaren woonde hij aan de Julianastraat 8. Jan groeide op in een kerkelijk meelevend gezin en was ook belijdend lid van onze kerkelijke gemeente. Jan Bos heeft een ingewikkeld leven achter de rug. Belijden en beleven van het geloof waren moeilijke dingen voor hem. Hij had hierin zijn karakter tegen. Hij heeft ook heel wat meegemaakt met zijn gezin. Een dochter is hem voor gegaan naar het graf en lange tijd heeft hij ook alleen gewoond. Contacten onderhouden met andere mensen kon hij eigenlijk niet goed. Jan was een eenzame man en leefde geheel op zichzelf. Toch mocht zijn buurman vlak voor zijn sterven de Bijbel openen. Samen hebben ze Ps. 23 gelezen en gebeden. Jan bedankte zijn buurman er hartelijk voor dat hij dit nog heeft willen doen. Zo mocht hij toch weer aan het einde van zijn leven zijn blik richten op de Goede Herder. Donderdag 2 januari heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats te Brandwijk.