Op 13 sept. is, na een ongeluk met de motor nabij Tilburg, overleden dhr. Jacobus Cornelis Beijer (Koos, zoals wij hem kenden). Hij was 67. Wij leven mee met zijn hoogbejaarde moeder in “Graafzicht” en met hen die als familie of vriend met hem verbonden waren. Mevr. Beijer mist nu haar man en twee van haar zoons. Zij moet hier doorheen. Wij weten niet hoe. Wij kunnen alleen maar bidden, dat God haar vasthoudt. Wij reizen als door een woestijn. Het is de rust nu nog niet. Wij zijn er nog naar onderweg. Maar in Christus is die rust er, middenin de onrust, toch ook al weer wel. Hiermee troost het oude boek ons, dat er een sabbatsrust overblijft voor Gods volk. Dat staat in Hebreeën 3:9. Hartelijk wensen wij de verslagen familie de troost daarvan toe. De afgelopen donderdag vond alhier de begrafenis plaats.