Ga naar de inhoud

Overleden: dhr. Huig Molenaar

Op 25 dec. is van ons heengegaan dhr. Huig Molenaar. Hij werd 71 jaar. Dat is m.n. voor mevr. Rina Versteeg, van wie hij meer dan 28 jaar de partner en kameraad was, een ingrijpende zaak. Zij is dankbaar, dat ze met elkaar zo vele jaren op mochten trekken; en dat zij tot het eind toe de verzorging in zijn ziekte kon volbrengen. En dat hij in zijn geboortehuis ook is gestorven. Zij heeft het met grote toewijding en veel liefde gedaan. Huig Molenaar was de jongste van de tien kinderen thuis. En hij bleef het langste met vader over in het ouderlijk huis. En het was daarna voor hem een eenzame tijd. Dankbaar was hij, omdat hij Rina heeft ontmoet en omdat ze het samen goed gekregen hebben. Maar nu deze eenvoudige en zorgzame man is weggevallen, is de slag groot. Wij condoleren Rina heel hartelijk met dit verlies. Wij bidden voor haar om meer troost dan dat wij, mensen, aan haar kunnen geven. Wij bidden voor haar om Gods nabijheid en genadige zorg. Wij lezen in Ps.146:5: “Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God is”. Zoals God de God van Jakob wilde zijn, wil Hij ook onze God zijn. Hij zegt nooit: “Bent u daar al weer?” Hij stuurt ons niet weg. Hij wijst ons niet af. De afgelopen woensdag hebben we dhr. Huig Molenaar begraven. Hij was de laatste van degenen met wie wij als gemeente verbonden waren die in 2009 zijn ter aarde besteld.