Ga naar de inhoud

Overleden: dhr. Cornelis Jacobus Beijer

Na een lange periode van ziek zijn en lichamelijk minder worden is op 1 jan. j.l. dhr. Cornelis Jacobus Beijer gestorven. Hij werd 63 jaar oud. Wij wensen de hele familie, maar wel heel in het bijzonder de oude moeder Beijer, de zegen toe en de genade van God. De oude mevr. Beijer mocht veel voor haar zoon betekenen en hij heeft veel betekend voor haar. Kees, zoals wij hem kenden, was een vriendelijk man die zijn lange lijden met geduld droeg. Een heleboel mensen hadden veel met Kees op. Voor ons allen geldt, dat wij maar haastig moeten vluchten tot de schuilplaats van de Allerhoogste (vgl. Ps.91:1). Dat is vluchten tot het bloed en de wonden en de liefde en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die Zijn leven aan het kruis voor ons gaf. Naar de lijfspreuk van Willem van Oranje zijn wij dan “Rustig te midden van de woedende golven”. Veel kan ons dan nog wel schaden. Zeker. Maar er kan ons niets meer scheiden van de liefde van God door de Heere Jezus Christus die ons met een eeuwige liefde liefgehad heeft. De afgelopen zaterdag, 5 jan., vond alhier de begrafenis plaats.