Op 21 jan. jl. is uit ons midden weggenomen dhr. Christiaan Blokland. Hij werd 91 jaar. Hij had een mooie doopnaam. In Handelingen 11:26 staat: “En het geschiedde…dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden”. Heel zijn leven heette Chris Blokland, zoals wij hem noemden, naar de Middelaar, Jezus Christus. Wij zijn blij, dat we heel wat keren over de dingen van God en Zijn beleid van ons leven met hem gesproken hebben. Wij zijn ook blij, dat hij er met de laatste kerstmiddag ook nog weer bij was. In het leven van dhr. Blokland lag er heel veel “Waarom?” Met dat hij zijn moeder al verloren heeft toen hij nog maar zes was, zal dat hebben te maken gehad en met dat de boerderij van thuis twee keer afgebrand is en vooral met dat een van de zoons hem voorgegaan is. De pijn van deze en ander moeilijke dingen is diep in hem gaan zitten. We hadden het nogal eens over de wereld die niet een eerlijke wereld is. We probeerden hem dan te wijzen op de Heere Jezus naar wie hij heette, Die de wereld met haar lijden en haar schuld en pijn draagt. U verliest een toegewijde vader aan hem. Wij herinneren ons ook hoe hij uw moeder dapper, toen dat nodig was, verzorgde. Wij vertrouwen u de God van alle genade toe bij dit zo plotselinge sterven. Hij sterke en zegene u. De afgelopen dinsdag vond alhier de begrafenis plaats.