Ga naar de inhoud

Overleden: dhr. Arenout Baas

Op 28 nov. is op de leeftijd van 78 jaar overleden dhr. Arenout Baas. Wij condoleren zijn vrouw en dochter en kleinkinderen en de andere nabestaanden daar heel hartelijk mee. Doordat er zich een ernstige ziekte die uiteindelijke niet te keren was deed gelden, zijn m.n. de laatste drie jaren moeilijke jaren geweest. Altijd had dhr. Baas nog wel weer wat moed. Er was altijd zelfs nog iets van humor in hem. Maar ten slotte ging het niet meer. Toch is er die gedenkwaardige vrijdag toen dhr. Baas voor de laatste keer uit het ziekenhuis thuiskwam een wonder gebeurd. Hij vertelde aan zijn vrouw, dat hij veel had gebeden. En God had hem “in de ruimte” gezet. Hij vertelde, dat hij kon sterven en dat het goed was. Uw man “sliep” al permanent, toen ik ruim een week daarna bij u kwam. Maar er was vrede gekomen met de zware weg die u samen gaan moest en met alle dingen. Ons nu overleden gemeentelid had de streep getrokken die wij als nabestaanden nooit kunnen trekken. Zijn afscheidswoord was u een blij bericht van Gods genade. Bij de Heere God was dhr. Baas a.h.w. weer teruggekomen. Wel m.n. toen hij samen met u, mevr. Baas, in 2005 belijdenis deed. Moge God zich over u ontfermen en u bijstaan. De afgelopen dinsdag vond alhier de begrafenis plaats.