Ga naar de inhoud

Overleden: mevr. Bep Rietveld

Op woensdag 28 aug. kwam er een einde aan het leven van Bep Rietveld. Ze werd 75 jaar. Het was een ingewikkeld en moeilijk leven. Nadat haar moeder alleen was komen te staan, waren ze erg op elkaar aangewezen. De dingen die ze kon, deed Bep met veel toewijding. Jarenlang werkte ze in de fietswinkel op de Vuilendam. Onlangs vertelde ze nog: “Het was er hard werken, maar ze waren erg goed voor me”. Ook in de zorg voor tante Cor was ze trouw. Echt contact maken vond Bep moeilijk. Bewust of onbewust sloot ze zich vaak wat af. Wat er echt diep van binnen in haar leefde, was moeilijk te doorgronden. Na het overlijden van haar moeder Bets, moest ze alleen verder. Het ging, maar eigenlijk ging het ook niet. Veel dank aan zus Mieke en broer Gijs met hun gezinnen. Als “engelen” waren ze rondom haar. Ze was in veel dingen afhankelijk. De laatste maanden ging het steeds iets minder met haar. Nog maar net verhuisd naar haar nieuwe huisje, moest ze naar Waerthove in Sliedrecht. Omdat zelfstandig wonen daarna geen optie meer was, werd ze overgebracht naar ‘Merlinge’ te Arkel. Ook daar vond ze het goed. Wat voor David gold in Ps. 139, gold misschien ook wel voor Bep: “HEERE, U doorgrondt en kent mij”.
De begrafenis heeft afgelopen maandag plaats gevonden op de begraafplaats te Brandwijk.