Op D.V. woensdag 14 dec. a.s. houden wij een kerstmiddag met onze ouderen met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Noteer het alvast!