Op D.V. woensdagmiddag 16 dec. a.s. ontmoeten wij onze ouderen rond het kerstgebeuren. Mocht u onverhoopt geen persoonlijke uitnodiging hiervoor hebben gehad of heeft u nog wat te vragen, kunt u bij onze diaken A. de Jong hiervoor terecht.