Noteert u met het oog hierop de middag en vroege avond van D.V. woensdag 10 april a.s. alvast? Het verdere zal u nog worden medegedeeld.