Ga naar de inhoud

Oudejaarsdienst

Deze dienst zal in het teken staan van herdenken. Op een avond als deze zien we terug op de weg waarlangs de Heere ons dit jaar leidde. Voor de gemeente van Brandwijk toch wel een bijzonder jaar. We hebben op een fijne manier afscheid genomen van onze predikant ds. Jongkind, wegens emeritaat. In ds. H.J. van der Veen hebben we een gewaardeerde consulent. De nieuwe consistorie nadert z’n voltooiing. De plannen voor de nieuwe pastorie liggen klaar. Er zijn weer vier nieuwe ambtsdragers. Allemaal zaken waar we heel dankbaar voor mogen zijn. Alle dank aan God, Die ons dit alles gaf! Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. Vanavond worden de namen genoemd van hen die ons in dit afgelopen jaar zijn ontvallen. Laten we als gemeente in deze dienst ook aanwezig zijn, om zo ons medeleven met de families te tonen.
Wij gedenken:

  12 februari, Gerrit Dirk Brandwijk, 77 jaar
  17 april, Janna Stoel – Ooms, 94 jaar
  21 april, Nicolaas Kwakernaak, 83 jaar
  15 mei, Dirkje Mourik – Breedveld, 83 jaar
  14 juni, Naomi Bijkerk, 0 jaar
  24 juni, Lida Bakker – Blokland, 69 jaar
  26 juni, Marry van Rees – Slagter, 91 jaar
  28 augustus, Bep Rietveld, 75 jaar
  10 oktober, Marius Mourik, 85 jaar

In een moment van stilte gedenken wij hen. Wij wensen alle nabestaanden van de boven genoemde broeders en zusters Gods troostende nabijheid toe. We denken daarbij ook aan gemeenteleden die in de nabije kring van familie en vrienden een geliefde hebben zien wegvallen. Vaak wordt er aan het open graf een gedeelte gelezen uit Openb. 21. We mogen daarin uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen verdriet en pijn meer zal zijn. Laat dit ons allen tot troost en bemoediging zijn!