In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons de in dit jaar ons ontvallen gemeenteleden van wier heengaan ons schriftelijk bericht is gedaan. Wij noemen hun namen en denken aan de woorden van Christus: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Joh.11:25).