In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons de in dit jaar ontvallen gemeenteleden van wier heengaan ons schriftelijk bericht is gedaan. Wij noemen hun namen om hen ons te blijven herinneren en denken daarbij aan de belofte van Christus: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Joh.11:25).