In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons degenen die ons van de gemeenteleden dit jaar zijn ontvallen. Wij hanteren hierbij de regel dat de namen van de eigen gemeenteleden van wier overlijden ons schriftelijk bericht is gedaan dan zullen worden genoemd.