In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons de namen van degenen die ons van de gemeente dit jaar zijn ontvallen. Wij hanteren hierbij de regel dat de namen van de eigen gemeenteleden van wier overlijden ons schriftelijk bericht is gedaan dan zullen worden genoemd.