Als het goed is zijn onze oudpapierophalers al persoonlijk ingelicht hieromtrent; maar het is toch goed hen nog even op het volgende te wijzen: Op D.V. 23 nov. a.s. is er om 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomt in de “Wegwijzer” die betrekking heeft op de voorgenomen veranderingen. Het is belangrijk, dat u allemaal komt. Het is zelfs zo, dat het verplicht is vanwege de burgerlijke gemeente, dat de medewerkers deze of een andere bijeenkomst bezoeken. Neem een pasfoto mee, als u komt. Als u geen geschikte pasfoto hebt, kunt u die op het gemeentehuis laten maken. De €5,- die dat kost, krijgt u t.z.t. van dhr. J. van Renswoude terug. De alternatieve bijeenkomsten vallen op D.V. 14, 17 en 24 nov. Het door u ontvangen stencil gaat daar nader op in. Wij zijn heel dankbaar met de (vooral jonge) mensen, die steeds helpen met het ophalen van het oud-papier. Wij doen een sterk beroep op u en jullie om u daarvoor in te blijven zetten!