Wij doen hierbij een oproep voor vrijwilligers voor het ophalen van oud papier. Wij denken bijv. ook aan de jongeren vanaf achttien jaar. Als er genoeg aanmeldingen zijn, hoeft een vrijwilliger maar één zaterdagmorgen in een jaar te worden ingezet. U kunt u aanmelden bij dhr. Johan van den Dool.