Als het goed is, zingen we de komende zondag bij het nieuwe orgel. De organisten hebben het oude orgel dapper aan de gang gehouden. We zijn, qua begeleiding van het zingen niets tekort gekomen. We zullen het oude orgel met zijn vriendelijke klank misschien ook nog wel eens missen. Maar het toenemende en niet meer te beteugelen geknor en gepiep deden ons de laatste weken denken, dat het zo niet veel langer meer kon. Wij hopen, dat er van het nieuwe orgel lang een dankbaar gebruik mag worden gemaakt. “Al wat geest en adem heeft, looft den Heer`, Die eeuwig leeft. Looft verheugd den Heer` der heren!”(Ps.150:3; berijmd).