Het leek ons goed om u dit blad ter informatie en nuttige lezing aan te bieden. Wij hopen, dat u er, jong en oud, wat mee kunt!