Deze dagen staan in het teken van de opening van het winterwerk. Velen hebben daar al erg hun best voor gedaan. Laten wij allemaal voor zover het ons mogelijk is proberen hier ook in mee te leven.