De komende weken zal in opdracht van de gemeente Molenwaard het noodzakelijke onderhoud aan de kapconstructie van de kerktoren worden uitgevoerd. De toren zal hiervoor in de steigers worden gezet, maar de ingangen blijven gewoon functioneren. In verband hiermee zal de kerkschoonmaak niet, zoals gebruikelijk, in sept. plaatsvinden, maar vermoedelijk rond half okt. Als het zover is, hoort u het van ons.