De vriendelijke gemeente “Elim” in Tilburg gaf mij toen ik er zondag jl. preekte een “Voetius” mee. Zo heet daar het kerkblad. Onder de berichten van `s Grevelduin-Capelle trof mij het hoofdje “Voor u gelezen” van ds. T.C. de Leeuw. Hij vindt het vast wel goed, dat ik het min of meer integraal u doorgeef. “Prof. H. Berkhof waarschuwde in 1952 in zijn boekje “Crisis der middenorthodoxie” voor het verdwijnen van de ontdekkende werking van de wet. Hij waarschuwde ook voor het verdwijnen van de wet als regel voor het leven. Velen zijn zo bang om voor “wettisch” te worden versleten, dat ook de leidende en vormende functie van de wet tekort gaat komen. Berkhof haalt in dit verband die scherpe uitdrukking van Dietrich Bonhoeffer aan “Billige Gnade” (“Goedkope genade”). Zulk een genade zonder wet blijft boven ons bestaan zweven. Zij verontrust en ergert ons niet. Dat komt doordat er in de prediking van deze genade-zonder-wet niets gebeurt. Het blijft bij algemeenheden en wordt niet concreet. Het raakt ons niet echt. Een ander symptoom van onze wetsschuwheid is het feit, dat wij de laatste brokken christelijke levensstijl (op het gebied van zondagsviering, gezinsgewoonten, vermaak enz.) “wettisch” noemen, zonder in staat te zijn er nieuwe en betere levensvormen voor in de plaats te stellen Het gevolg is, dat we de duivel van conservatisme en farizeïsme uitdrijven door de beëlzebul van stijlloosheid en secularisering. Ongemerkt kweken wij zo een geslacht op, dat van zijn eigen christen-zijn geen last meer behoeft te hebben, omdat het ons leven nergens concreet komt storen. De kinderen van de huidige generatie zullen verwonderd aan hun ouders vragen, wat ze eigenlijk met dat Evangelie wilden en ze zullen ervan overtuigd zijn niets wezenlijks te verliezen wanneer ze zich om dit stuk der ouderlijke traditie verder niet bekommeren”. Tot zover via ds. De Leeuw dr. H. Berkhof. Als een hartenkreet voeg ik zelf er dit nog aan toe: “Wees zelf qua kerkgang en christelijk leven streng en gedisciplineerd. Laat uw plaats in de beide zondagse diensten niet onbezet. Leer ook uw kinderen, zodra ze al wat groter worden, dat er zondags twee diensten zijn. Praat veel over de geestelijke dingen in en met uw gezin. Leidt uw kinderen met ernst en liefde (dat is niet een tegenstelling). Laat in alles dit bovenaan staan: “Hoe komt God aan zijn eer? Neem het wat de zondag betreft liever wat te strak dan te los. Want wat wij verloren laten gaan, krijgen wij niet gauw weer terug”.