Vandaag vertrekken onze gasten weer naar hun thuisland. Het was mooi om hen in ons midden te hebben. Wij danken een ieder die het voor wat onze gemeente betreft mogelijk heeft gemaakt hen te ontvangen. Het vertalen in de dienst en het verzorgen van de techniek en wat de zondagsschool geprobeerd heeft te doen; wij zijn er zeer erkentelijk voor. Wij bidden m.n. voor deze groep kinderen en voor wie bij hen horen om Gods zegen.