Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief kerkrentmeesters

Als bijlage bij deze kerkbode ontvangt u een nieuwsbrief met mededelingen van de kerkrentmeesters, onder andere informatie over de voortgang van de bouw van de nieuwe pastorie.