We willen onze gemeenteleden vragen om namen in te dienen van proponenten of predikanten waarvan u denkt dat die in onze gemeente passen. Predikanten die vier jaar aan een gemeente verbonden zijn, zijn in principe beroepbaar. Het is de taak van de beroepingscommissie om na te gaan welke proponenten en/of predikanten ook echt beschikbaar zijn. U kunt uw lijstje inleveren bij de secr. van de beroepingscommissie: dhr. P.J. Verwoert.