Ga naar de inhoud

Meeleven

Voor Mohamed is er inmiddels veel veranderd. In afwachting van het hernieuwde proces inzake zijn verblijfsvergunning is hij deze week verhuisd naar het asielzoekerscentrum in Deventer. T.z.t. hoop ik u zijn adres daar door te kunnen geven. Wij zullen hem (meestal achterin) de kerk missen. Moge God zich over hem ontfermen. Mohamed is waarschijnlijk niet voldoende in onze taal thuis om de nuance en de gloed van de berijmde Ps.56:4 op te kunnen merken, maar ons helpt die psalm naar ik hoop om steeds aan hem te denken: “Gij weet, o God, hoe `k zwerven moet op aard`, mijn tranen hebt G` in Uwe fles vergaard. Is hun getal niet in Uw boek bewaard, niet op Uw rol geschreven?” Wij leven ook mee met zijn vriend Farzad die een lange tijd veel voor Mohamed heeft betekend. Een nog weer geïsoleerder leven is zijn leven geworden hierdoor.