Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken vanaf deze plaats ook aan eenzamen en zij die in stilte een moeilijke weg gaan. Die zijn er ook in de gemeente van Brandwijk. Ook psychisch lijden kan zo zwaar zijn en onbegrepen voelen, vooral omdat er van buiten niets te zien is. De Heere is een God, Die oog heeft voor het zwakke, het kwetsbare, het beschadigde. Psalm 147 zegt: “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” We mogen leven in de wetenschap dat de Heere van ons afweet, ook in de gebrokenheid van ons leven. En zo mogen we ons juist ook in de moeiten aan Hem toevertrouwen, wetend dat we bij Hem nooit vergeefs aankloppen.