Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken aan alle zieken in onze gemeente. Laten we als gemeente in gebed deze zusters en broeder en allen die in liefde om heen staan gedenken. Onze medeleven gaat ook uit naar al die broeders en zusters die vanwege hun leeftijd of door zwakte niet meer de gang naar de kerk kunnen maken. Laten we onze weg op de Heere wentelen en op Hem vertrouwen. Hij is met ontferming over u bewogen.