We denken ook aan alle bejaarde mensen van onze gemeente. Kerkgang wordt steeds moeilijker of gaat helemaal niet meer. Zelden staat uw naam in de kerkbode. Als je niet ziek bent, gebeurt dat meestal niet. Toch bent u niet uit onze gedachten. We hopen dat er regelmatig iemand langskomt en dat u zondags afstemt op onze diensten. Zo blijft u ook op deze manier betrokken bij onze en uw gemeente.