Ga naar de inhoud

Meeleven

We leven mee met de zieke mensen in onze gemeente. We denken ook aan degenen die in familieverband met ziekten en zorgen te maken hebben. Er is veel gebrokenheid en onzekerheid. Ondanks dat er veel medeleven wordt ervaren, kun je als zieke je soms toch heel alleen voelen, omdat jij degene bent die de behandelingen moet ondergaan. De Heere weet hoe wij zijn. Hij weet wat maaksel wij zijn. In ons gebroken bestaan dringt de Heere met Zijn Woord en Geest genadig binnen. Hij zoekt ons op om ons met Hem te verbinden. Jezus Christus heeft deze toegangsweg tot Gods genadetroon gebaand. Verbonden aan Hem hebben wij toegang tot het Vaderhuis en het Vaderhart van God. We bidden onze zieken deze verbondenheid aan Christus toe en de Heere schenke Zijn zegen over de behandelingen.