Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken aan gemeenteleden die elders wonen. We denken ook aan de (veelal) oudere gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen en waarvan de namen zelden genoemd worden in de kerkbode. Als u in gedachten rondkijkt in de gemeente, komt u ze zeker tegen. Zullen we voor ze bidden? Vergeten we ook de rouwdragenden binnen onze gemeente niet? Het is vaak een stille en eenzame weg die ze gaan. Zondagmorgen werd er gepreekt over Psalm 33. ‘De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde’. Laat dit voor ons allen een troost zijn: De Heere ziet ons en kent ons. Hij weet wat er in ons leven rond gaat.