Ga naar de inhoud

Meeleven

We leven mee met de rouwdragenden onder ons die te maken kregen met verlies in de nabije familiekring. De troost van de hemelse Vader zij u nabij! Ook leven we mee met de zieken in onze gemeente. De weg die sommigen te gaan hebben kan zwaar en moeilijk zijn. Wat kunnen we beter doen dan hulp en kracht zoeken bij onze God. Hij wil u vertroosten en met u zijn: ‘Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij’.