Ga naar de inhoud

Meeleven

In ons persoonlijk gebed bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten. Ziet u mensen in onze gemeente, of in uw naaste omgeving die een moeilijke en zware weg gaan? De één vanwege ziekte, de volgende vanwege een zwaar verlies, nog weer anderen die de snelheid van het leven niet kunnen bijbenen… Wie zijn dat in uw omgeving? Neem ook hen mee uw binnenkamer in, om hen op te heffen tot voor Gods genadetroon. We mogen het oog op de hand van de Heere slaan, die heeft beloofd te zorgen in ‘nooddruft’. Zou Hij niet doen wat Hij beloofd heeft als we bidden in Zijn Naam? Denk eens aan de preek van afgelopen zondag. Beloofd is beloofd! Bidden is blijven zien op Zijn doorboorde handen….
Ik hef tot U, Die in de hemel zit,
Mijn ogen op en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren,
Om nooddruft te begeren,
En ’t oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp en gunst te vragen;
Zo slaan wij ’t oog op onzen Heer, tot Hij
Ook ons genadig zij.