Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken aan onze oudere gemeenteleden. Het wordt nog stiller om u heen. Eén persoon per dag is niet veel. Je kunt je woord niet kwijt. Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam je ook bent. Hij ziet je, kent je, weet van je omstandigheden. Ps. 139 zegt het zo mooi:
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân,
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
wat ik beraad, of wil betrachten,
gij kent van verre mijn gedachten.