Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken aan de mensen van wie de namen zijn/worden afgekondigd maar ook aan de mensen in onze gemeente, die het niet fijn vinden als hun naam genoemd wordt in de kerkbode. Er speelt heel wat. De meesten van ons hebben er geen weet van. Eén troost: De Heere weet het. Hij kent ieders leven, al onze verborgen gedachten, ook al onze pijn en verdriet. Toch mogen we elkaar opdragen aan Zijn genadetroon. Zijn Vaderarm is om ons heen. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matth. 28:20.