Ga naar de inhoud

Meeleven

We leven mee met Jan en Arina Meerkerk. De vader van Arina is overleden. Zaterdag 25 april is hij begraven. Toen de Heere Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus stond, zei Hij tegen Martha: “Ik ben de opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dit”? Geloven wij dit? Jan en Arina en familie, heel veel sterkte en Gods zegen toegewenst in dit verdriet om (schoon)vader en opa. We denken ook aan andere rouwdragenden in onze gemeente, kort of langer geleden. We leven mee met (oud)gemeenteleden elders: dhr. T. Gouwens, mevr. R. IJzerman, beiden in Graafzicht. Laten we ook mevr. Korevaar- Kwakernaak niet vergeten. Zij verblijft in De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam.