Ga naar de inhoud

Meeleven

We denken aan al die gemeenteleden die thuis met ons mee leven en bidden. Kerkgang is vaak niet meer mogelijk. Ouderdom en lichamelijke klachten verhinderen dit. Psalm 71 schrijft over de ouder wordende mens. “Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God”. De dichter vervolgt met: “Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel die U verlost hebt”. Dat vertrouwen bidden we u toe.