We leven ook mee met Freek en Margreet van de Werken. De vader van Margreet is overleden en donderdag 28 juli in Bleskensgraaf begraven. Boven de kaart stond: ‘Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt Zich de Heere over degenen die Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn’. Aardse vader schieten nogal eens te kort, maar onze Hemelse Vader nooit! Zijn liefde is oneindig groot. Moge dit voor Freek en Margreet en voor ons allen een troost zijn.
Ook bij de fam. G. van der Wal is rouw gekomen door het overlijden van zus Klarie. Voor een ongelovige is de sterfdag een sterfdag, voor een kind van God is z’n sterfdag tegelijk ook een geboortedag om eeuwig bij de Vader te zijn. Dat dit tot troost mag zijn.