Ga naar de inhoud

Meeleven

We leven mee met allen die het moeite en zorgen hebben. We weten van gemeenteleden die het zwaar hebben maar niet bij name genoemd willen worden. We bidden voor u. Ik wil af en toe eens wat namen noemen van mensen die niet meer in de kerk komen, maar wel meeleven. Wees niet bang dat we u vergeten als uw naam nog niet genoemd wordt. Wellicht een andere keer in de komende tijd. Fijn dat we af en toe eens langs mogen komen. We houden de lijntjes kort. We wensen u en degenen die bij u horen Gods nabijheid toe.